Kolonizacja

Terytorium dzisiejszych Stanów Zjednoczonych zostało odkryte przez cywilizację łacińską w roku 1492 (bo w poprzednich wiekach, według wielu źródeł, na ziemie Ameryki Północnej często docierały już okręty wikingów, którzy docierali tam z Islandii i Grenlandii, gdzie mieli swoje osady). Dokonała tego wyprawa morska kierowana przez Krzysztofa Kolumba, choć nowoodkryte terytorium zostało nazwane Ameryką na cześć Amerigo Vespucciego, który to dokonał opisania odkrytych lądów i uznał je za nowe - w przeciwieństwie do Kolumba, który sądził, że przybył na terytorium Indii (stąd na rdzennych mieszkańców Ameryki mówi się Indianie. Jako ciekawostkę można podać, że pojęcie "czerwonoskórzy", jakim również określa się Indian, pochodzi prawdopodobnie od koloru mazi, jaką smarowali się Indianie wychodząc na polowania. Europejczycy, wg niektórych podań, właśnie takich wysmarowanych Indian zobaczyli najpierw). Koloniści zaczęli osiedlać się na terytorium dzisiejszych Stanów Zjednoczonych już w XV wieku, choć na dużą skalę nastąpiło to wiekach późniejszych, przede wszystkim w XVII wieku. Rdzenna ludność w znacznej mierze wyginęła - a to zwyczajnie zamordowana przez przybyszów z Europy, a to w wyniku chorób, jakie Europejczycy ze sobą przywieźli, a to w wyniku zbyt ciężkiej pracy np. w kopalniach, do której zmuszali ich koloniści, a do jakiej nie byli przyzwyczajeni. W historii całego świata rozpoczął się nowy etap - powstał kraj nowy, kraj bez tradycji, kraj, u którego fundamentów leżało, i wciąż leży, jedno tylko pojęcie - wolność.

Tworzenie stron Warszawa